Troeven RPZ

Prestigieuze omgeving

Ten overstaan van een gewoon industrieterrein bezit een researchpark een vrij selectief karakter: researchparken zijn bedoeld om exclusieve vestigingsmogelijkheden te bieden aan bedrijven die aan onderzoek en ontwikkeling doen, industriële prototypes voortbrengen, voortdurende wetenschappelijke controles vereisen, producten voortbrengen met een zeer hoge toegevoegde waarde of activiteiten ontwikkelen die gekwalificeerd technisch en wetenschappelijk personeel vereisen.

De exclusiviteit van researchparken draagt bij tot het prestige van de onderneming en maakt dat toekomstgerichte technische en wetenschappelijke kennis op een bepaalde plaats worden samengebracht, wat aanleiding kan geven tot een synergie tussen de bedrijven.

Toegang tot de universitaire research van de Vrije Universiteit Brussel

De bedrijven op het Researchpark fungeren tevens als een bevoorrechte partner in de industriële dienstverlening die door de Technology Transfer Interface (TTI) van de Vrije Universiteit Brussel wordt aangeboden. Het betreft onder meer de raadpleging van specialisten in een bepaald vakgebied, technologie-overdracht en contractonderzoek (o.a. analysen, het testen van processen en materialen, het op punt stellen van technieken), toegang tot het Universitair Rekencentrum.
Lees onder 'Research' meer over bedrijfsgerichte dienstverlening van de Vrije Universiteit Brussel en R&D –samenwerkingsvormen.

Unieke ligging

Het Research Park Zellik heeft een uitstekende commerciële ligging en een internationaal gewaardeerde ontsluiting: amper 20 minuten verwijderd van de internationale luchthaven Zaventem met Brussel-Centrum binnen handbereik.

Gelegen aan het op- en afrittencomplex van de Ring rond Brussel, met directe verbinding via de Pontbeeklaan naar Asse-centrum, maakt het Research Park deel uit van de investeringsdriehoek Asse-Dilbeek-Groot-Bijgaarden, gekenmerkt door een grote buitenlandse bedrijfsaanwezigheid. 5 km verderop ligt de Campus Jette van de Vrije Universiteit Brussel, waar de labo’s van de Faculteit Geneeskunde & Farmacie en het Academisch Ziekenhuis zijn gevestigd.

De groene omgeving gevormd door het aanpalende parkgebied en de groenvoorzieningen op de zone zelf zorgen voor een inspirerend werkklimaat tussen peer-companies.

Ondersteunende infrastructuur

De wegeninfrastructuur op het Research Park is volledig aangelegd. Daardoor is het mogelijk zowel kleine als grote loten ter beschikking te stellen. De kleinste oppervlakte bedraagt ± 3.000 m²; de grootste is onbepaald doch staat in functie van het inhoudelijk karakter van het investeringsproject en het realisatieschema dat hiervoor is voorzien.

Het Researchpark beschikt tevens over een volledige nutsinfrastructuur. Deze omvat elektriciteit, gas, water, telecommunicatielijnen en riolering. Het Park beschikt over een basiscapaciteit maar deze kan in functie van de behoeften opgevoerd worden. Afhankelijk van het project zal het bedrijf in kwestie al dan niet financieel dienen bij te dragen in deze supplementaire energiebehoeften.

Voordelige erfpachtformule

Erfpacht behoort tot het domein van het zakelijk recht zoals eigendom. In vergelijking met eigendom biedt erfpacht een aantal fiscale en financiële voordelen.
Erfpactcijnzen zijn fiscaal volledig aftrekbaar, daar waar gronden in eigendom niet kunnen afgeschreven worden. Voor bedrijven die mikken op een hoog rendement per geïnvesteerd vermogen, is erfpacht derhalve de aangewezen formule.

De registratierechten op erfpachtovereenkomsten bedragen slechts 0,2% i.p.v. 10,5% ingeval van verkoop. Derhalve wordt hier een belangrijke financiële besparing gerealiseerd.
De erfpachtovereenkomsten voor het Researchpark Zellik worden gesloten voor een duur van dertig jaar, weliswaar vernieuwbaar. De erfpachtvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor meer informatie kan u roger.hanon@pomvlaamsbrabant.be contacteren.

Investeringssteun

Bedrijven die investeren in technologische ontwikkelingen en innovatie kunnen gebruik maken van de steunmaatregelen voorzien op Vlaams niveau via het IWT en via het Agentschap Ondernemen.  

Huur- en leasingfaciliteiten

Erfpachtnemers kunnen in Zellik een eigen gebouw realiseren.  Ook leasing van gebouwen is mogelijk.  Hiertoe bestaat een geëigende type-erfpachtovereenkomst. Verhuring kan alleen mits goedkeuring van de nieuwe huurder door het Beheerscomité.  Deze goedkeuring wordt enkel verleend indien de huurder voldoet aan de researchvoorwaarden. Huurgebouwen voor starters worden verstrekt door het I.&I. Brussel dat op het Researchpark is gevestigd. 

IICB nv  - University Business Center

Het Innovatie- en Incubatiecentrum Brussel NV biedt aan jonge, dynamische ondernemingen, die zich toeleggen op het toepassen van nieuwe technologieën, producten of diensten, de mogelijkheid om te groeien in een omgeving waar andere entrepreneurs analoge doelstellingen nastreven. 
Aldus wordt door het centrum een betaalbare en functionele infrastructuur in combinatie met een kwalitatief hoogstaande dienstverlening en toegang tot de onderzoekscentra  van de VUB ter beschikking gesteld.

De pluspunten van het Centrum zijn dan ook:
• het stimulerend milieu
• het moderne en functionele gebouw met goed uitgeruste kantoren en polyvalente ruimten
• de ideale ligging aan exit 10 op de Brusselse Ring
• de professionele meertalige backoffice service die de ondernemer toelaat zich in eerste lijn en hoofdzakelijk toe te leggen op zijn core business
• de voordelige “All-In Comfort”  voorwaarden die uw indirecte business kosten overzichtelijk en beheersbaar houden.

Manager: Ingeborg Van Rompay
Z.1 Researchpark 310
B – 1731 Zellik
[T]: +32 2 481 60 60
[F] : +32 2 463 17 06
ivr@iicb.be
www.iicb.be

IICB Residenten