Wat is research?

Research is geen vast omlijnd begrip. Onderstaande omschrijving geldt als leidraad bij de beoordeling van projecten:

“Research heeft als voornaamste strategie het op de markt brengen van een nieuw product of een nieuw procédé in het productieproces waarbij het product of het proces verder gaat dan het inspelen op een veranderende modetrend, of het vervolledigen van een bestaand productiegamma of van kleine aanpassingen aan klantenbehoeften en waarbij de onderneming één of meer, haar onbekende, technologieën moet meester worden, of op een tot dan toe onbekende manier moet combineren.”

Deze indicatieve definitie geeft aan dat volgende activiteiten niet thuishoren op een researchpark:

  • uitsluitend verkoopsactiviteiten;
  • productie (en verkoop) zonder enige technologietransfer (van universitaire of onderzoekscentra);
  • levering van diensten die niet gebonden zijn aan de bevordering van technologietransfer.

De valorisatie van onderzoeksresultaten houdt in dat ontwikkelde kennis, resultaten van wetenschappelijk onderzoek en technologie ter beschikking worden gesteld van de samenleving, waaronder in de eerste plaats de industrie. Bedrijfsactiviteiten die er op gericht zijn deze kennis- en technologieoverdracht tussen de universiteit en de bedrijfswereld te bevorderen en te ondersteunen, door een adviserende (juridische, financiële, technische), coördinerende, administratieve en/of informatieve ondersteuning, kunnen dientengevolge binnen het interpretatiekader van het begrip research vallen.