Doelstelling: interactie

Een researchpark is een bedrijfszone met een specifiek karakter en statuut. Dit statuut is erop gericht vestigingen aan te trekken van onderzoeksgerichte bedrijven in de nabijheid van universitaire kenniscentra. Researchparken hebben volgende eigenschappen:

  • zij stimuleren het ontstaan en de groei van kennisgerichte bedrijven
  • zij bevorderen technologietransfers tussen bedrijven onderling of met universiteiten;
  • zij maken de band tussen academisch en marktgericht onderzoek tastbaar

De interactie die aldus tussen bedrijven en de universiteiten ontstaat is bevorderlijk voor beide partijen: de industrie geniet door de beschikbare universitaire kennis en samenwerkingsmogelijkheden een competitief voordeel; de aanwezigheid van een stimulerende wetenschappelijke industriële omgeving bevordert het ontstaan van universitaire spin-offs.
Ook de regionale ontwikkeling vaart wel bij dergelijke samenwerking. De creatie van high-tech clusters in een performante bedrijfsomgeving, in een interessant investeringsgebied en met vlotte bereikbaarheid, draagt bij tot de diversificatie van de regionale industriële politiek. Bovendien schept dit optimale incubatieklimaat interessante mogelijkheden voor het aantrekken van belangrijke nationale en internationale investeringen.