Bij wie kan je terecht voor welke vragen?
U vindt het antwoord hieronder.

Park Manager

Voor vragen over

 • uitgifte van kavels  
 • vestigingsaanvragen en -voorwaarden
 • het onderhoud van kavels die nog niet zijn uitgegeven
 • meldingen over sluikstorten
 • de website van het Researchpark Zellik

 

Kirsten Dejaegere

Schaliënhoevedreef 20J
2800 Mechelen

[T] + 32 474 96 03 03
[E] Kirsten.Dejaegere@quares.be

 

Vrije Universiteit Brussel

Voor vragen en info over

 • research en wetenschappelijke samenwerkingen

Alena Aga
VUB TechTransfer
M building, 4de verdieping
Pleinlaan 2
1050 Brussel
[T] 02-629 38 47
[E] alena.aga@vub.be

Jean Vereecken

Prof. dr. ir. Emeritus
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel
[T] 0478 52 43 41
[E] jvereeck@vub.ac.be

Johan Deconinck
Vrije Universiteit Brussel
Vakgroep elektrotechniek
Pleinlaan 2
1050 Brussel
[T] 02 629 28 01
[E] johan.deconinck@vub.ac.be 

Vlaams agentschap innoveren en ondernemen 

Vragen over

 • cijnzen
 • erfpachtovereenkomsten


Dienst Vestiging en Ruimtelijke Economie
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
[T] 02 553 09 21
[E] ruimtelijke.economie@vlaanderen.be

Liesbeth Remue
Dienst Vestiging en Ruimtelijke Economie
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
[T] 02 553 08 32
[E] Liesbeth.remue@vlaio.be

Gemeente Asse

Vragen over het openbaar domein zoals

 • onderhoud wegenis
 • groenonderhoud Pontbeeklaan
 • wegsignalisatie

Gemeenteplein 1
1730 Asse
[T] 02 454 19 19
[E] info@asse.be

VLM

Vragen over 

 • inrichtingsprojecten van de VLM
 • de herinrichting van het Kerremanspark en het GIFT-T project
  (realiseren groene linken tussen bedrijventerreinen en de omgeving) 

Katia Van Tichelen
Dienst projectontwerp – regio Oost
Projectleider GIFT-T! –VLM
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6
3000 Leuven
[T]  016 66 52 33
[E]  Katia.VanTichelen@vlm.be